Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Billedskoler i DK

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har i samarbejde med BKB foretaget en kortlægning af billedskolerne i Danmark.

Ny kortlægning af billedskoler i Danmark

Billedskoleundersøgelsen er den femte over en årrække på 30 år. Alle undersøgelserne er iværksat af Karen Marie Demuth på vegne af Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og siden 2014 for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, KBUB. Disse undersøgelser er af stor værdi i forhold til at have et overblik over, hvordan udviklingen har været og er for landets billedskoler. Nuværende billedskoler kan spejle sig selv i undersøgelsen, og nye billedskoler kan drage nytte af oplysningerne i en opstartsfase.


Danmarks billedskoler er bygget af ildsjæle rundt i hele landet. Der er små og store billedskoler, som er organiseret på mange forskellige måder, men fælles for dem alle er engagementet i at give børn og unge en undervisning af høj faglig kvalitet, undervisning der understøtter det billedkunstneriske miljø og begejstrer de involverede og dem, der får lov at se resultaterne.
Det er glædeligt, at resultatet af denne nye undersøgelse viser en stærk fremgang i antal børn og unge, som får undervisning i en billedskole, enten på hold eller i kortere forløb og projekter. Resultater som er sket, selv om mange billedskoleledere/koordinatorer beretter om for lidt tid til de opgaver, det kræver at drive billedskole. Det vidner om et meget stort engagement og vilje, og det viser, at det er værd at kæmpe videre for bedre vilkår for billedskoler af alle typer i hele Danmark.


Måtte der snart komme fokus på, at landets mange billedskoler fortjener de samme vilkår som musikskolerne har. Det bekræfter billedskoleundersøgelsens resultatet i hvert fald.


En stor tak til Karen Marie Demuth for det store og vedholdende arbejde for at støtte op om Danmarks billedskoler igennem foreløbigt tre årtier og også for udarbejdelsen af de nu fem billedskoleundersøgelser.

Læs mere om billedskoleundersøgelsen her

Download Kortlægning af Billedskoler i Danmark 2020/2021

Se flere udgivelser fra foreningen her