Links

Statens Kunstfond, Kunststyrelsen: www.kunst.dk
Kulturministeriet: www.kum.dk
Kunsten.nu – netbaseret guide til udstillinger og arrangementer i hele DK: www.kunsten.nu
I do art: www.idoart.dk
Dansk undervisningsportal. Fagkonsulent i Billedkunst, Undervisningsministeriet: www.emu.dk
Kommunernes Landsforening, KL, www.kl.dk
Folketingets Kulturudvalg www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/kuu
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst.dk: www.kbub.dk

Organisationer og foreninger
Danmarks Billedkunstlærere: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Billedkunstnernes Forbund: www.bkf.dk
Danske Musik- og Kulturskoler: https://dmkskoler.dk/
Gymnasiernes lærere i Billedkunst og Design: www.kunstogdesign.net
Børne- og ungdomskultursammenslutningen: www.buks.dk
Det danske Reggio Emilia Netværk: www.reggioemilia.dk
Organisationen Danske Museer (ODM) www.danskemuseer.dk
Kunstnere og kunsthåndværkere i Danmark: www.artguidedenmark.dk

Undervisning og skoler
EMU – undervisningsportal: www.emu.dk
Undervisningsministeriet: www.uvm.dk
Folkeskolen www.folkeskolen.dk/faglige-netvaerk/billedkunst
Skoletjenesten: www.skoletjenesten.dk
Folkekirkens Skoletjeneste: www.folkekirkensskoletjeneste.dk
DM i tegning: www.tegnefestival.dk

Forskning
BIN-Norden – Nordisk netværk for børnekulturforskning: www.bin-norden.net
Center for Ungdomsforskning, CEFU: www.cefu.dk

Medier
The Animation Workshop, Animationsværkstedet i Viborg: www.animwork.dk
Station Next, filmskole for børn og unge: www.station-next.dk

Nordiske og europæiske
Nordisk Samarbejde www.norden.org
Nordisk Kulturfond: www.nordiskkulturfond.org
Finsk Billedskoleorganisation – Finnish Association of Art Schools for Children and Young People: www.youngart.fi
Norsk Kulturskoleråd: www.kulturskoleradet.no
Europæisk billedskolenetværk – links til netværksmedlemmer i Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, Slovenien, Letland, Litauen, Estland, Finland: www.arts4all.eu

Tidsskrifter / magasiner
Billedpædagogisk Tidsskrift: www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Kunst: www.magasinetkunst.dk
Kunstavisen: www.kunstavisen.dk
Billedkunstneren, BKF: www.bkf.dk/fagbladet-billedkunstneren
Form, tidsskrift for kunst og design i skolen, Norge www.kunstogdesign.no

Andre
Dansk ASSITEJ: www.assitej.dk
IBBY Danmark – Selskabet for Børnelitteratur: www.ibby.dk
Teatercentrum i Danmark: www.teatercentrum.dk
Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed: www.dats.dk
Dans i skolen: www.dansetid.dk
Begivenhedskalender: www.kultunaut.dk