Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Arts4all – i Europa

Børn, Kunst og Billeder deltog 23. marts 2021 i et onlinemøde i det europæiske forum Arts4all. Otte lande deltog.

Børn, Kunst og Billeder deltog 23. marts 2021 i et onlinemøde i det europæiske forum Arts4all, der arbejder for et internationalt samarbejde inden for området børn, unge og kunst.

Ved mødet var der fokus på, hvad Corona-nedlukningerne betyder for billed – og kulturskoler i de pågældende lande. Et af punkterne handlede om digital undervisning/muligheder og begrænsninger. Eksempler på, hvordan billedskoler i Danmark har undervist blev præsenteret, og mangfoldigheden her er stor. Det var let at finde eksempler på skolernes hjemmesider til præsentationen på mødet. Imponerende som engagementet og fagligheden er stor – selv på afstand.

Tyskland var vært ved mødet, hvor også Belgien, Estland, Letland, Østrig, Norge og Holland deltog. Måske er netop de digitale møder, som alle til en vis grad har vænnet sig til, en god forudsætning for et bæredygtigt samarbejde på tværs af landene.

Link til Arts4all