Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Kompetencecenter

Kompetencecentret for børn, unge og billedkunst, KBUB, arbejder bredt med billedkunsten som omdrejningspunkt.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er et landsdækkende projekt, som på tværs af den billedkunstneriske fødekæde samler en lang række aktører, der arbejder på at skabe gode muligheder og rammer for arbejdet med børn, unge og billedkunst.

Kompetencecenteret er organiseret med et sekretariat samt en styregruppe bestående af organisationer, institutioner og foreninger med billedkunsten som omdrejningspunkt. I styregruppen er repræsenteret: billedskoleområdet, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, folkeskoleområdet, talentudviklingsområdet, professionelle billedkunstnere, museumsformidlere og kunstakademierne.