Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Projekt i tre billedskoler i Region Midtjylland

Tre billedskoler, Herning, Holstebro og Favrskovs, har henover vinter og forår arbejdet videre med temaet for sidste års landskonference, ”Dialoger på tegnebrættet”. Her har mange former for dialoger og tegnebrætter været i spil, og projekterne har udfoldet sig vidt forskelligt i billedskolerne. Tre kunstnere, Daniel van der Noon, Qnud Caos og Marianne Jørgensen, har været tilknyttet hver sin billedskole. Det har givet ny inspiration, som billedskolerne også selv har taget afsæt i og videreudviklet med stort engagement. Projektet blev afsluttet med et opsamlende møde, hvor ledere og undervisere fra de tre billedskoler præsenterede de mangfoldige, nyskabende og imponerende resultater for hinanden. 

I efteråret 2024 samles erfaringerne i en lille publikation, som udgives af BKB og KBUB, til glæde for vores medlemmer og andre interesserede. 

BKB og KBUB har stået for den overordnede ledelse og har desuden deltaget i planlægningsmøder og ved aktiviteter og ferniseringer. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Kulturpulje