Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Billedskoler kan søge

Kulturministeriets nye pulje Grib engagementet kan også søges af billedskoler, som ikke er en del af en musik- og kulturskole.

Kulturministeriets nye pulje “Grib engagementet – Når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod” med ansøgningsfrist 25. maj 2021 KAN OGSÅ SØGES AF BILLEDSKOLER; SOM IKKE ER EN DEL AF EN MUSIK-OG KULTURSKOLE.

Kulturministeriet uddyber i et brev, at “betegnelsen ”musik- og kulturskoler” i puljeopslaget for modelforsøg dækker alle de typer af skoler, som tilbyder undervisning i kunstneriske aktiviteter til børn og unge i deres fritid, uanset om de modtager statsrefusion i medfør af musikloven eller ej. Kulturskoler/billedskoler mv. kan dermed ansøge på lige fod med musikskolerne.”

Det skal bemærkes, at kommunen skal støtte op om ansøgningen, idet ansøgninger skal være underskrevet af en kommune, uanset om det er kommunen selv, der ansøger, eller en institution på vegne af kommunen. Kommunerne skal desuden medfinansiere med minimum 25 %.

Flere billedskoler samt Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder reagerede med en henvendelse til kulturministeren på, at en musik-og kulturskole skulle være medpart, for at man kunne ansøge puljen. Vi blev hørt, og det er positivt, at der er vindpust i retning af en ligestilling af kunstarterne.