Om landsforeningen

Børn, Kunst og Billeder er en landsdækkende forening, som siden oprettelsen i 1990 gennem sine aktiviteter har skabt et forum, hvor forskellige faggrupper mødes for at debattere, udveksle erfaringer, få inspiration og få nye vinkler på temaer inden for billedarbejdet med børn. Enten det er i skoler, daginstitutioner, billedskoler, kulturskoler, museer, biblioteker, kulturhuse, i projekter eller lignende.

Landsforeningens væsentligste arbejdsopgaver er at varetage kontakt til samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, at udgive Nyhedsbreve, afholde landskonferencer og seminarer, konsulentrådgivning i forbindelse med etablering af nye billedskoler, billedprojekter og lignende.

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder er en frivillig forening med bestyrelse og vedtægter. Kan nedsætte arbejdsgrupper.  

Konferencegruppen består primært af bestyrelsesmedlemmer, men kan også inddrage medlemmer, samarbejdspartnere og andre. 

Redaktionsgruppen består primært af bestyrelsesmedlemmer med mulighed for at inddrage foreningsmedlemmer.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er et selvstændigt projekt med BKB som projektejer. Drives af frivillige og projektansatte.

Økonomi

Landsforeningens arbejde er hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft i bestyrelsen suppleret med medlemmers og andres medvirken. Økonomisk drives foreningen af medlemskontingenter suppleret med støtte til enkelte projekter. Med et stadigt stigende antal omfangsrige arbejdsopgaver arbejdes der på at etablere en sekretariatsfunktion med lønnet arbejdskraft.

Børn, Kunst og Billeder har i årenes løb fået støtte til særlige projekter fra Kulturens Børn, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet (År 2000 Fonden), Nordisk Ministerråd, Det danske Kulturinstitut, Center for Kulturudveksling med Udviklingslandene (CKU), Danida, Amatør Kunst og Kultur Samrådet (AKKS) samt fra amter, kommuner og sponsorer til lokale projekter.