Nyhedsbrev

En af landsforeningens faste arbejdsopgaver og en del af medlemsorientering, koordinering og udveksling er udsendelse af to trykte postomdelte nyhedsbreve årligt – derudover løbende nyhedsmails og mails med særlige meddelelser, arrangementer, eller lignende.

Børn, Kunst og Billeder forsøger, så vidt det er muligt at dække billedområdet bredt, bl.a. med temaartikler om billedskoler, kunstformidling, kunstmuseer, kulturpolitisk stof, nyhedsstof, arkitektur, litteratur om billedkunst og oplysninger om aktuelle arrangementer og projekter.