Kortlægning af billedskoler

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har med års mellemrum gennemført billedskoleundersøgelser, der skal følge udviklingen i billedskolerne, dokumentere faktuelle forhold med hensyn til antal, rammer og indhold, geografisk placering og hvad der ellers rører sig aktuelt i billedskolerne.

Den første billedskoleundersøgelse kom i 1991 og blev fulgt op i 1997, 2002, 2009/10 og 2014/15. Undersøgelsen i 2014/15 blev gennemført i samarbejde med Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, som vil følge op med en ny undersøgelse i 2020.

Tilbagemeldingerne på undersøgelserne har været positive, idet mange har fundet oplysninger og erfaringer meget anvendelige og inspirerende, både for nye og ældre billedskoler og kulturskoler.

Ud over undersøgelserne drøftes billedskolernes forhold løbende i nyhedsbreve og i lokale, regionale og nationale netværk samt på seminarer og konferencer. Desuden udkom der i 2011 en publikation om billedskoler “Billedskoler i Danmark” (genoptrykt i 2012), der blandt andet gav forskellige synsvinkler og eksempler på indhold og organiseringsformer. (Den kan stadig fås ved henvendelse til foreningen).

I 2015/16 stod Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst for en undersøgelse af samarbejdet mellem folkeskoler og billedskoler (støttet af Undervisningsministeriet). Det resulterede i publikationen BÅDE-OG, der giver eksempler på forskellige samarbejdsmodeller i kommunerne.