Bestyrelse

Formand

Eva Lillegaard Hansen
Fhv. afdelingsleder for Billedskolen ved Billund Kulturskole
Randbøldal
Tlf. 21 62 83 03
evalillegaardhansen@gmail.com

Næstformand

Jane Bendix
Undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten på ARKEN
Frederiksberg
Tlf. 22 17 68 07/ 20 83 66 66
janebendix@gmail.com

Medlemmer

Mette Blicher
Underviser og billedkunstner
Formidling i lys, rum og billeder
Holbæk
Tlf. 53 28 78 78
blicherblicher@gmail.com

Signe Heinesen
Kunstner, Kurator, Underviser
Daglig leder af Musikhøjskolens Billedskole på Frederiksberg
København N
Tlf. 24 46 40 28
signeheinesen@gmail.com

Eva Hazra
Billedkunstlærer ved Aarhus Billed- og Medieskole
samt Hinnerup Billedskole
Aarhus N
Tlf. 21 96 52 89
evahazra@hotmail.com


Suppleanter

Tina Elf
Kunstlærer, Sorø Musiske Skole/Kunstlinien
Sorø
Tlf. 22 32 08 50
telf@soroe.dk

Jane Susanne Andersen
Billedskolelærer ved Billedskolen i Ulstrup og Viborg Kulturskole
Ulstrup
Tlf. 20 95 58 60
janesusanneandersen@gmail.com

Sekretariatet

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

Karen Marie Demuth
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus
Tlf. 61 99 90 82
info@bornkunstogbilleder.dk