Bestyrelse

Formand

Eva Lillegaard Hansen
Fhv. afdelingsleder for Billedskolen ved Billund Kulturskole
Randbøldal
Tlf. 21 62 83 03
evalillegaardhansen@gmail.com

Næstformand

Jane Bendix
Undervisnings- og udviklingsansvarlig for Skoletjenesten på ARKEN
Frederiksberg
Tlf. 22 17 68 07/ 20 83 66 66
janebendix@gmail.dk

Medlemmer

Mette Blicher
Underviser og billedkunstner
Formidling i lys, rum og billeder
Holbæk
Tlf. 53 28 78 78
blicherblicher@gmail.com

Signe Heinesen
Kunstner, Kurator, Underviser
Daglig leder af Musikhøjskolens Billedskole på Frederiksberg
København N
Tlf. 24 46 40 28
signeheinesen@gmail.com

Eva Hazra
Billedkunstlærer ved Aarhus Billed- og Medieskole
samt Hinnerup Billedskole
Aarhus N
Tlf. 21 96 52 89
evahazra@hotmail.com

Suppleanter

Merete Wøldike Schmith
Billedkunstlærer ved Billedskolen Kunstskabet, Børkop
Børkop
Tlf. 22 75 74 33
merete@woeldikes.dk

Bente Kjær Pedersen
Kunstpædagog ved Holbæk Kulturskole
Tølløse
Tlf. 72 36 23 86
benpe@holb.dk

Sekretariatet

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

Karen Marie Demuth
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus
Tlf. 61 99 90 82
info@bornkunstogbilleder.dk