2008

Kunst og videnskab

Konferencen blev afholdt på Danhostel Sønderborg City + Danfoss Universe,
31. oktober – 2. november 2008

Med Landskonferencens tema ” Kunst og videnskab” er det hensigten at undersøge forholdet mellem kunst og videnskab, både historisk og i samtiden.


Hvad er kunstens funktion i samfundet, og hvad er videnskabens?
Hvilke forskelle og ligheder er der i kunstnerisk og videnskabeligt arbejde?
Har metoderne til søgen efter mening, strukturer, lateral tænkning, erfaringer, refleksioner, konklusioner og kreative arbejdsprocesser noget til fælles i kunst og videnskab?


Kan ideer, teorier og hypoteser, som er afprøvet på steder, hvor tanke og hånd samarbejder i laboratoriet og atelieret, inspirere og supplere hinanden?
Hvem er vor tids Leonardo da Vinci, Mondrian, Escher og Le Corbusier ?
Hvordan kan man føre en fortløbende dialog mellem kunst og videnskab, og hvordan kan kunst og videnskab spille sammen på tværs af forskelligheder?


På konferencen Kunst og Videnskab vil vi gennem oplæg, debat og konkrete eksempler prøve at indkredse nogle af disse store og komplicerede spørgsmål

Oplæg

Skønhed og erkendelse. Om kunst og videnskab filosofisk betragtet

Dorthe Jørgensen, dr.Phil., Århus Universitet

Om den nødvendige forening af videnskab, religion og kunst

Morten Skriver, billedkunstner

Kunsten i matematikken – matematikken i kunsten

Carsten Cramon, lektor

Hvorfor kunst?

Guidet Rundtur på Danfoss Universe

Tatiana Chemi, forsker ved Danfoss Universe Lab

Fra kode til kunst – om kunst og videnskab i en billedpraksis

Jette Gejl, billedkunstner og Peter Møller-Nielsen, datalog, CAVI

Den skjulte orden

Cecil Balmond

Når kunst og videnskab mødes i arkitekturen

Kjeld Kjeldsen, museumsinspektør Louisiana

Hør regnbuen danse. Om en naturvidenskabelig opdagelse

Claus Hvass, musiker og komponist

På kanten mellem to verdener. Nye relationer mellem kunst, videnskab og offentlighed

Bent Nørgaard, Institut for kunst og videnskab, Syddansk Universitet

Det husker vi særligt…

Her droppede vi for en gangs skyld princippet om at placere konferencen tæt på en af hovedfærdselsårerne. Og selv om det ikke er en længere rejse fra København til Sønderborg end fra København til Århus, så skulle det vise sig, at den mentale afstand var længere end den fysiske.


Vi havde samarbejdet med Danfoss Universe for at få indblik i deres erfaringer med at kombinere kunst og videnskab. Desuden henlagde vi workshopdelen til aktiviteter i Danfoss Universe. Selv om vi også havde lagt opgaver frem til deltagerne, blev det mere afprøvning af aktiviteter i sciencecentret end det selv at være skabende.


Vi blev ført ind i magiske verdener i krydsfeltet mellem kunst og videnskab – i matematik, teknik og tredimensionelle billeder – af meget dedikerede oplægsholdere.


I fællesaktiviteter afprøvede deltagerne at bruge matematiske teknikker og udregninger i fremstillingen af egne billeder og billeder, der var en del af et fællesbillede.