2007

Kunst, rum og skulptur

Konferencen blev afholdt på Brandbjerg Højskole,
2. – 4. november 2007

I forlængelse af de sidste års konferencer ”Kunst, rum og arkitektur” og ”Kunst, rum og design” vil vi igen i år sætte årets tema ind i en bredere sammenhæng ”Kunst, rum og skulptur”. På den måde kommer temaerne i naturlig forlængelse af hinanden, idet vi hele tiden oplever krydsfelterne mellem de enkelte områder og udvidelse af områderne ved at relatere dem til rum. I forbindelse med arkitekturtemaet oplevede vi, hvordan bygninger ofte optræder som skulpturer, og i temaet om design oplevede vi ligeledes, at funktionen af ting i mange tilfælde blev nedtonet til fordel for det æstetiske, og at tingene således optrådte mere som skulpturer end som brugsting.


I nyere artikler og bøger hævdes det, at skulpturen gennem lang tid har været en forsømt genre, (der siden Willy Ørskovs systematiske skulpturrefleksioner og teorier, der i øvrigt stadig er basis for undervisning i og om skulpturer, ikke rigtigt har fået et modspil). Mikkel Bogh stiller i sin artikel ”Billedets fysik – Ørskov, tegnene og rummet” spørgsmålet ”Måske er den på samme tid for banal, for tung og for kompleks?”
Denne udfordring vover vi at tage op og vil på forskellig vis prøve at afdække et lille hjørne af det store komplekse tema.


Ligesom ”det tredimensionelle billede”, skulpturen, konkret kan ses fra mange synsvinkler, kan den også anskues fra mange teoretiske og historiske synsvinkler, og vi vil sædvanen tro prøve at præsentere temaet både i bredden og i dybden.
På konferencen vil vi sætte både den ”gamle” og den ”nye” forståelse af skulpturbegrebet på programmet – og til debat.
Overordnet vil vi tage afsæt i den historiske udvikling af skulpturen, af materialerne og af udtrykket, som vi vil supplere med nyere opfattelser af skulpturen, som vi f. eks. kan se dem i objektkunst, lydkunst, assemblage/skrotkunst, installationer og landart.


En anden aktuel synsvinkel handler om skulpturens stedfæstelse og om arkitekturen som skulpturens hjemsted. Netop i disse år er der til tider en hed debat om skulpturens placering og rolle i byrum og landskaber. Mange hævder, at det offentlige rum ”plastres til” af alt for mange skulpturer og i alt for ringe kvalitet og bidrager dermed til byernes ”visuelle støj”.
Ud over den teoretiske og kunstpolitiske tilgang til temaet vil vi naturligvis også perspektivere og supplere med praksiseksempler om skulpturen som stof, form og billede og forsøge at belyse processen fra det todimensionelle til det tredimensionelle billede – fra billedkunst til rumkunst.


Endelig vil deltagerne selv inddrages i øvelser og undersøgelser i workshops.

Oplæg

Det udvidede skulpturbegreb

Lise Skytte Jakobsen, Mag.art. i kunsthistorie

Deltagende skulpturer

Marit Benthe Norheim, billedkunstner

Rum og fortælling – om installationskunst og egne værker

Frans Jakobi, billedkunstner

Skulptur i rum – skulptur i byen

Elisabeth Toubro, billedhugger

Krydsfelter mellem arkitektur, rum og skulptur

Jesper Rasmussen, billedkunstner

Landart på Lolland

Kis Nellemann, billedkunstner og kunstnerisk koordinator

Kunstens synlighed og eksistens

Oplægsholder

Det husker vi særligt…

Efter de første foredrag fik deltagerne en pose med materialer, som de skulle lave et navneskilt / navnesmykke af, hvorefter de alle blev fotograferet. Stor aktivitet – og munterhed, da deltagerne begyndte at bytte og ”handle” med hinanden.


En håndfuld dygtige billedkunstnere fortalte om forskellige tilgange til skulpturarbejde.


Marit Benthe Norheim gjorde stort indtryk med hendes internationale arbejde med bevægelige skulpturer, nogle bygget over skraldestativer, andre over både og campingvogne.


Det var også et år, hvor der var fuld gang i workshops, hvor en flok gode og engagerede kunstnere var igangsættere for ”Kan man brodere på sten”, ”Jellingestenen anno 2007”, Papir – skulptur, Brugerinddragelse i skulpturel praksis, landart, emballageskulpturer m. fl.


Et utroligt engagement hos både kunstnere og deltagere. Med inspiration fra Peter Callesen blev en deltager fuldstændig overvældet af at opdage sine evner til at lave papirskulpturer. Hverken mad eller arrangementer kunne løsrive hende, der var kun hende, papiret og værkstedet.


Og så igen en spændende (skulpturel) teaterforestilling: ”Arme og ben” med gruppen Åben Dans.