2006

Kunst, rum og design

Konferencen blev afholdt i København,
3. – 5. november 2006

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sætter igen i år fokus på kunst og rum, i årets landskonference med temaet ”Kunst, rum og design”.


Valget af tema er et ønske om at undersøge nogle af de krydsfelter, som er opstået med udvidelsen af kunstbegrebet. Arkitektur, design og kunsthåndværk indgår i en stigende grad i interaktion med andre kunstarter og udtryksformer, hvorved områdernes oprindelige identitet er under forandring.


I takt med at området forandres, er det nødvendigt at udvikle nye udstillingsformer, der kan modsvare de nye kunstneriske udtryksformer, som ikke længere blot er objektorienterede, men også fokuserer på kontekst, relation og interaktion. Det stiller nye spørgsmål og krav, som vi ønsker at undersøge med konferencen: Er der en modsætning mellem kunst og funktion? Hvilken betydning har det for arbejdet med kunsten, at grænserne er mere flydende mellem kunst, arkitektur og design?

Oplæg

Radikal nytænkning af design

Nils Peter Flint, arkitekt, experience design, producer

Sy dig en kaffekande – skæve vinkler på hverdagsting

Designfirmaet Claydies

Udvikling af det kreative koncept

Arne Kvorning, arkitekt og designer

Den gode smag – ”Svensk Smak -myten om den moderna formen”

Zandra Ahl, project manager, Sverige

Rum og form i Reggio Emilia filosofien

Karin Eskesen, Det danske Reggio Emilia Netværk

Fartens og langsomhedens former – præsentation af designworkshops for børn

Rikke Rosenberg, Kunstindustrimuseet

Cross-over, kunst som design – design som kunst

Anne Stelzner, mag. art. Kunsthistorie, Århus Universitet

Det husker vi særligt…

Konferencen i København krævede meget logistisk planlægning: overnatning et sted, spisning et andet sted, generalforsamling et tredje og teaterforestilling et fjerde – og i stedet for workshops var der besøg på forskellige design- og kunstnerværksteder.

Besøget af designerne fra Claydies skabte megen morskab og en helt ny forestilling om, hvad keramik også kan være, og hvad det kan bruges til. F.eks. kan nogle af deres skåle også ”bruges” til at tage på hovedet.

Den guidede aftensejltur i Københavns Havn gav et fint indtryk af byen og byens historie oplevet fra søsiden. På tilbageturen stod bygningerne som smukke silhuetter.

Aftenarrangementet foregik i Roskilde, hvor deltagerne blev inviteret til bords med H. C. Andersen i forestillingen ”Du er en engel Hans Christian” af teatret Gruppe 38.

Byen blev i to døgn afsøgt på kryds og tværs – og ingen havde tid til at tage billeder. Men i erindringen står et billede helt tydeligt, nemlig da konferencesalen blev omdannet til ”frokost i det grønne” med blomster og blade drysset over grønne tæpper, hvor deltagerne indtog madpakkerne siddende i ”græsset”.