2005

Kunst, rum og arkitektur

Konferencen blev afholdt i Musisk Center / Askov Højskole,
28. – 30. oktober 2005

Kunst, arkitektur og design synes i disse år at nærme sig hinanden mere og mere. Mange kunstnere rykker ind i et nyt grænseland med nye udtryksformer og udvider deres arbejdsfelt til også at omfatte arkitektoniske og designmæssige discipliner.

I landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har vi længe været optaget af forholdet mellem kunst, rum og arkitektur. Vi har til årets landskonference inviteret en række fagfolk til at belyse forskellige sider af temaet, teoretisk såvel som praktisk.

Alle bor og færdes vi dagligt i forskellige slags rum og bygninger, og disse rums funktion og udformning har stor betydning for vores velbefindende. Vi påvirkes af lys, lyde, farver, erindringer og stemninger.

Alle bygger, konstruerer og iscenesætter vi rum, hvad enten vi som små bygger huler under bordet, scenarier i børneværelset eller som voksne bygger og indretter huse og rum ude og inde. Enten vi bor i arabiske huse, i mongolske telte eller i afrikanske hytter.

De seneste par år har vi arbejdet på at samle dokumentation og viden om børn og arkitektur og søgt inspiration til, hvordan man i højere grad kan inddrage børn i arkitekturprojekter som aktive deltagere i opbygningen og undersøgelse af rum både ude og inde.

Oplæg

Verdens boliger

Jes Vagnby, arkitet og forfatter

Boase – vision for fremtidens bolig. Nye bud på bæredygtighed og tilgængelighed.

Mikala Holme Samsøe., arkitekt

Børn, kunst og uderum

Henrik Vilsbøl, konsulent og forfatter

Iscenesatte rum

Kirsten Dehlholm, billedkunstner, scenograf, m.m.

Børn skaber rum

Pihla Meskanen, arkitekt, Arkki Arkitekturskole for børn, Helsinki

Virus i systemet – kunst som parallel mulighed

Kerstin Bergendal, billedkunstner

Kunst, rum og arkitektur

Professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole

Det husker vi særligt…

Selv om vi fra foreningens begyndelse har haft kunst og design på programmet, var det på mange måder skelsættende at have rum og arkitektur som tema på hele konferencen. Nye deltagere, nye oplægsholdere, nye kontakter og nye netværk.
Og et dejligt besøg af vores inspirator fra arkitekturskolen for børn i Helsinki.


Eva Tind Kristensen og Kirsten Thomsen lavede et fællesarrangement, hvor grupperne etablerede forskellige rum med stof
I et andet fællesarrangement arbejdede grupper med temaer som flade, vand, inde og ude, historie, sanser, lyd, m. fl. Gruppearbejdet resulterede i flot visuel formidling.


På den lokale ”Sløjdscenen” i Askov, så vi forestillingen ”Brevet” med Paulo Nani. Og blev grinet igennem.


Forfatter og illustrator Søren Jessen fortalte historier efter generalforsamlingen – en fortættet og hyggelig stemning.


Som fællesarrangement lavede deltagerne en kæmpe udendørs ruminstallation med sytråd. Alle var meget engageret og flot så det ud både ved dagslys og med lys på om aftenen. Desværre havde unge mennesker fortsat ”legen” ud over området, så forstanderen faldt i trådene om morgenen. Det var ikke populært.