2002

Billedlaboratoriet: Kunst, lyd og musik

Konferencen blev afholdt på Løgumklosterhøjskole,
8. – 10. november 2002

I Goethes farvelære kan vi læse, at farver og toner er som to floder, der har det samme udspring, men løber i hver sin retning under vidt forskellige betingelser. Og mens tonerne har en tidsdimension og forsvinder, eksisterer farverne rumligt, de bliver tilbage. Sidste års tema om krop og kunst førte os uvægerligt videre til bevægelse og rytme og dermed også til musik. Gennem kunsthistorien kan vi se, at billedkunstnere altid har været optaget af musik, som inspiration eller som udøvende.

I gallerier og kunstmuseer har man i de senere år set en række lyd- og musikinstallationer. Samtidig har man i mange organisatoriske og praktiske sammenhænge sammenkoblet billedkunst og musik. Derfor er det nærliggende at afsøge, hvorvidt og hvor meget musik og billedkunst egentlig har til fælles, og hvad hører til kunstarternes egenart. Måske kan det faktum, at billedkunst og musik har en masse fællesbegreber som rim, rytme, puls, pauser, klang og klangfarver, gentagelser, kontraster, komposition og harmoni danne grundlag for en fælles æstetisk diskussion.

Oplæg

En Indkredsning af begrebet kunstværk

David Faurholt, Syddansk Universitet

Ord, billede og lyd

Tine Seligman, Museet for Samtidskunst, Roskilde

Vand – et musisk element

Hanne Kleis, billedhugger

Se lyden – Hør farven

Claus Hvass, komponist og musiker

Musikvideoer

Karin Petersen, phd, Århus Universitet

Kunst og kvalitet

Karl Aage Rasmussen, komponist og professor, Århus Musikkonservatorium

Det husker vi særligt…

Det var første år, vi rigtig brugte lokaliteterne og den by, vi var i. Deltagerne var på en Lyd- og musikvandretur rundt i Løgumkloster. Der var udstilling og afprøvning af udendørs ”naturinstrumenter”. Besøg på det lokale galleri blev præsenteret med ledsagende musik, og så var der naturligvis klokkespillet, der stemningsfuldt afsluttede turen.


Et gensyn med lyd og farveforedraget ”Se lyden – hør farven”, hvor lyde gennem en ”teknisk opfindelse” bliver omsat til farver. Svært helt at forstå, hvordan det hænger sammen, men smukt og fascinerede er det.


Den afrikanske kunstner Eddie Mochia har på denne konference lavet opgaver til alle wokshops. Alle gik ud på at lave en lydskulptur ud fra nogle bestemte materialer samt krav om udsmykning. Hver gruppe fik et instrumentfokus (strengeinstrument, percussion, trommer, blæsere, raslere) og et hjælpeord (melodien, hjulet, hjertet, fanfare, skabelsen).
Og sikke skulpturinstrumenter, store lyde og sjove koncerter der kom ud af alle øvelserne.