1995

Tingenes billeder – tingenes fortællinger – om børn, ting og design

Konferencen blev afholdt på Svendborg Vandrerhjem, Svendborg, 16.-18.november 1995

Ting kan sprogligt dække over noget begrebsligt og en konkret genstand. Når vi som voksne i billedsammenhæng snakker om ting, hænger det ofte sammen med design af ting, formgivning. Vi er optaget af, hvordan vi synes, der bør designes for børn og til børn, og hvordan vi synes, der bør designes. Vi holder os til materielle tings værdi og deres æstetiske betydning.

Også i folkeskolen har design fået en plads i billedkunstundervisningen. Men nogle af de ting, vi omgiver os med, har desuden en betydning, som hænger sammen med tingenes historier. Ting, hvor vi hverken kan forklare den materielle eller den æstetiske værdi, men hvor historie, erindring eller symbol kan have stor betydning. For børn er ting, billeder og historier for det meste forbundet. Ting kan være vigtige rekvisitter til iscenesættelse af leg. Vi kender de nøje udvalgte opstillinger af ting fra penalhuset eller andre af børns samlinger.

Også i kunsten har ting og genstande de senere år fået en mere fremtrædende plads. På udstillinger ses f.eks. dagligdags ting anbragt i nye sammenhænge i installationer, ligesom scenografiens genstande synes at have fået en stadig vigtigere position i teaterbilledet.

Oplæg

Ting og identitet

Laurits Lauritsen, filosof

Om igen – tænk forfra. Nyt design
til kendte ting

Louise Bach, designer

Design og fremtidens børn

Preben Dewald, produktudvikler, Lego

Ting som billeder i børns leg

Preben Flemming Mouritsen, børnekulturforsker

Ting i moderne kunst. Installationskunst
/ udstilling af objekter

Lars Morell, idehistoriker, forfatter, mm.

Når ting bliver levende – i animationsteater

Morten Grue, Scenograf

Praktisk arbejde med børn og design

Dorthe Rathje, arkitekt

At sætte spor på genstandene

Peter Haarby, museumspædagog, Kunstmuseet Trapholt, Kolding

Det husker vi særligt…

Scenografen og skuespilleren Morten Grue spillede en poetisk H.C. Andersen forestilling, og den følgende aften fortalte Sophie Seidelin eventyr – og om ting i eventyr.


Feike Bosma fra Holland viste en objektteaterforestilling med levendegørelse af enkle objekter som f.eks. tørklæder.


Deltagerne medbragte en genstand som havde betydning / værdi for dem. Tingene indgik i en improviseret udstilling ledsaget af deltagernes gribende fortællinger og erindringer.


Sko viste vejen rundt i de lidt kringlede rum i vandrerhjemmet.
Det blev snestorm, så nordjyderne måtte tage tidligt hjem.