Kategorier
Aktuelt fra foreningen

Husk billedskolerne

BKB har skrevet til kulturministeren, da flere billedskoler rammes af ansøgningskriterierne til ny pulje for at udbrede kunst og kultur.

Børn, Kunst og Billeder har skrevet til kulturministeren, da flere billedskoler rammes af ansøgningskriterierne til ny pulje for at udbrede kunst og kultur.

Det skrev vi til Kulturministeren 9. april 2021:

Til Kulturminister Joy Mogensen

Det er med glæde, at vi erfarer, at Kulturministeriet har oprettet en pulje for at udbrede kunst og kultur til børn og unge i Danmark.

I Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder er netop dette mål omdrejningspunktet.

Vi ser derfor os selv som en vigtig interessent i forhold til dette felt. 

Vi kan læse at: “Initiativet er blevet til i dialog med Danske Musik- og Kulturskoler og er siden drøftet med en række centrale interessenter og de politiske partier bag Finansloven.” 

Når vi ærgrer os over, at vi i denne proces er blevet ”glemt”, skyldes det, at rammerne for, hvem der kan søge den aktuelle pulje, på trods af de gode hensigter, udelader, at størsteparten af landets billedskoler kan søge puljen. 

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeders medlemmer er blandt andet de fleste af landets billedskoler, der som beskrevet i den nyligt offentliggjorte billedskoleundersøgelse “Billedskoler i Danmark”, (bilag) er organiseret på mange forskellige måder. Til eksempel findes der ud over kommunale billedskoler, som er en del af en Kulturskole, også selvstændige kommunale billedskoler, både i større byer og i mindre kommuner. Med de for puljen valgte ansøgningskriterier kan disse være udelukket fra at ansøge, da der ikke i alle kommuner findes en Musik- og Kulturskole. På samme måde udelukkes de billedskoler, der er organiseret som en forening, under et kunstmuseum eller et kulturhus i en kommune uden en Musik- og Kulturskole.

Vi står gerne til rådighed for en fremtidig dialog på området, og vores håb er, at nogle af de her nævnte billedskoler også får muligheden for at kunne ansøge og dermed bidrage til at udvikle området ud fra mange års erfaringer.

Med venlig hilsen
Eva Lillegaard Hansen
Formand for Børn, Kunst og Billeder

Læs om ansøgningsmulighederne her